Välkommen till en hemsida för Dig:

-         som står i begrepp att investera och söker rätt val av finansiering.

-         som leverantör av kapitalvaror som önskar sälja med leasingfinansiering.

På dessa sidor finner Du information och idéer om det mesta som har att göra med LEASING samt flera FINANSIELLA TJÄNSTER. Vårt huvudsakliga affärsområde är mäkleri av leasing- och finanstjänster. Genom samarbetsavtal med ett antal finansbolag och banker har vi som mäklare tillgång till en stor del av kreditmarknaden och kan därför skapa unika finansiella lösningar för varje finansieringsbehov och bolag.

Tillsammans med kunder och leverantörer skapar vi resultat och konkurrenskraft.

Vi är organiserade för finansiellt samarbete, erbjuder rådgivning inom företagsledningsfrågor, köp av fakturor, utbildning i försäljnings-, finansierings- och leasingteknik, samt utför kvalitativa undersökningar inom marknadsföring, informations- och organisationsutveckling.


Affärsidé

Huvudprodukten är leasing och vår affärsidé bygger på att utveckla och tillhandahålla finansiell service, finansiella produkter, finansiellt kunnande samt rådgivning inom företagsledning.

Vår produktion bygger på att vi är ett kunskapsföretag.

Lönsamhet beror på framsynt ledarskap, förmåga att utnyttja finansiella resurser och skapa värden. Värdeskapande är en slutprodukt av att integrera finasiering med affärsverksamhet.


 

Produktsortiment och tjänster

- leverantörsleasing

- dirkektleasing
- sale and lease back - fastighetsleasing
- cross border leasing - valutaleasing
- avbetalning - köp av fakturor
- billeasing - kvalitativa undersökningar  omfattar  ledar/personalutveckling, informativ   marknadsföring, reklam och design.
- företagsledning - utbildning

Kontakta för information

 

Telefon
+46 31 799 85 03
FAX
+46 31 799 85 99
Post adress
CompanyAddress, SE-400 14 GÖTEBORG, Sweden.
Kontaktperson
VD, Stig Tamker
E-post
Information: stig@dolphin-ventures.se